"AQYL" білім беру салымының талаптары

Салымның талаптары
1. Сыйақы мөлшерлемесі - 9,3% (ЖТСМ 9,8%*)
2. Мерзімі - 60 ай
3. Салым валютасы - теңге
4. Нысаналы мақсаты - білім беру қызметтерін төлеуге арналған жинақ жинақтау
5. Салымды толықтыру - шектеусіз
6. Ішінара алу - көзделген, оқыту мекемесінің шотына қолма-қол ақшасыз аударым
7. Бастапқы жарнаның минималды мөлшері - 8 334 теңге
8. Ай сайынғы сыйақы төлемақысы
9. Төлемақы - салым мерзімі аяқталғаннан кейін
10. Мемлекеттік сыйлықақысы:
• салым қалдығынан 5%
• Салымшылардың басым санаты үшін салым қалдығынан 7%
11.Салым мерзіміне автоматты ұзарту көп дегенде 3 рет, одан кейін салым Салымшының шотына аударылады (салымшының ағымдағы шоты болмаған жағдайда сыйақыны одан әрі есептеу 0% мөлшерлемесі бойынша жүзеге асады).

* ЖТСМ - жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі, тиімді мөлшерлемелер мәнінде (жылдық +/- 0,1%) ауытқулар болуы мүмкін
Салымның артықшылықтары
«AQYL білім беру салымын» ашыңыз да, негізгі мөлшерлемеге 7%-ға дейін сыйлықақы алыңыз.
• мемлекеттен + 7%
• ай сайынғы капиталдандыру
• online толықтыру
Салым бойынша минималды кемімейтін қалдық қандай?
Ішінара алу растайтын құжаттар негізінде оқыту мекемесінің шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы тек қана білім алуды төлеу көздеген.