Байланыстар

Байланыс телефондары мен деректемелер

Байланыс телефондары Реквизиттер

Skype (жылдам басымдықпен қоңырау шалу)

Факс-сервер: (727) 259-02-71
+ 7 (727) 259-07-77 (қалалық телефоннан)

Телетайп: 251866 KPOKET

 Жеке клиенттерге - 7111 , бизнеске-9595

Телекс: 251531 HSBK KZ


БСК/SWIFT: HSBKKZKX

Reuters коды: Dealing SVKZ

E-mail: info@halykbank.kz


Пошталық мекен-жай
Арыздар үшінi
А26М3К5, Алматы қ., Әль-Фараби даңғ., 40
info@halykbank.kz