Банк туралы ақпарат
Қаржы секторында 97 жылдан астам уақыт
Сенімділік және клиент үшін қызмет
Қазақстанның ең ірі банкі
Ағымдағы рейтингтер
Moody's Investors Service
Standard and Poor`s
Fitch Ratings
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Денсаулық сақтау жобалары
Мәдениет, өнер және спортты қолдау
Қоршаған ортаны қорғау
Корпоративтік басқару
Корпоративтік құжаттар
Compliance-бақылау
Жалпы ережелер
Заңдастыруға жол бермеу
Қауіпсіздік
Ақпараттық қауіпсіздік саясаты
Клиенттерге жадына
Сәйкестік сертификаттары