Compliance-бақылау

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

Жалпы ережелер

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да корпоративтік мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде compliance-бақылау Банк және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасын, ішкі саясаттар мен рәсімдерді, сондай-ақ жоғары кәсіби және этикалық стандарттар сәйкестіктің сақталуын қамтамасыз етеді

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға бағытталған іс-шаралар кешенін қолданады

Банктің инсайдерлеріне

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының инсайдерлік ақпарат туралы ережелер бөлігін орындау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 20 қарашадағы (№323 хаттама) шешімімен бекітілген Инсайдерлік ақпаратты қолдану және басқару бойынша ішкі бақылау Қағидасы әзірленген

FATCA

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі - банк) Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы" Америка Құрама Штаттары Заңының талаптарына сәйкес 1-үлгі бойынша Үкіметаралық келісімге (Reporting Model 1 FFI) сәйкес есеп беретін қаржы институты ретінде АҚШ Федералдық салық қызметінің сайтында тіркелген. Тіркеу нәтижелері бойынша банкке GIIN Ғаламдық делдал сәйкестендіру нөмірі берілді: FQYKVF.00000.LE.398