Compliance-бақылау

Жалпы ережелер

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да корпоративтік мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде compliance-бақылау Банк және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасын, ішкі саясаттар мен рәсімдерді, сондай-ақ жоғары кәсіби және этикалық стандарттар сәйкестіктің сақталуын қамтамасыз етеді

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға бағытталған іс-шаралар кешенін қолданады

Банктің инсайдерлеріне

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының инсайдерлік ақпарат туралы ережелер бөлігін орындау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 20 қарашадағы (№323 хаттама) шешімімен бекітілген Инсайдерлік ақпаратты қолдану және басқару бойынша ішкі бақылау Қағидасы әзірленген

FATCA

В соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) зарегистрирован на сайте Федеральной Налоговой Службы США IRS в качестве финансового института, отчитывающегося в соответствии с Межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI). По результатам регистрации Банку присвоен Глобальный идентификационный номер посредника GIIN: FQYKVF.00000.LE.398