Акционерлерге

АҚ «Қазақстан Халық жинақ банкі» (HSBK)

Байланыстар Қазақстан Республикасы, A26M3K5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әль-Фараби, 40;
Телефоны: (727) 259 05 99, (727) 330 15 46;
Факс: (727) 259 02 71, (727) 330 12 80
Интернет-сайты: http://www.halykbank.kz/
E-mail halykbank@halykbank.kz

Негізгі қызметі

банктік
Алғашқы меңгерушісі Басқарма төрайымы Шаяхметова Үміт Болатханқызы
Басып шығарады Казахстанская правда, Egemen Qazaqstan

Aкционерлері үшін ақпараттық хабарламалар

Акционерлерге арналған материалдар

Өзгертілген проспектілер және акциялар туралы есептер

АЖЖЖ/АКЖЖ/АБЖЖ хаттамалары