Акционерлерге

АҚ «Қазақстан Халық жинақ банкі» (HSBK)

Байланыстар Қазақстан Республикасы, A26M3K5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әль-Фараби, 40;
Телефоны: (727) 259 05 99, (727) 330 15 46;
Факс: (727) 259 02 71, (727) 330 12 80
Интернет-сайты: http://www.halykbank.kz/
E-mail halykbank@halykbank.kz

Негізгі қызметі

банктік
Алғашқы меңгерушісі Басқарма төрайымы Шаяхметова Үміт Болатханқызы
Басып шығарады Казахстанская правда, Егемен Қазақстан.
Несиелік рейтингтер Moody's Investors Service: Ba1/тұрақты/NP (27.08.19)
Standard & Poor's: BB/негативті/B, kzA (13.05.19)
Fitch Ratings: BB+ (08.04.20)

Aкционерлері үшін ақпараттық хабарламалар

Акционерлерге арналған материалдар

Хаттамалары