Пайдаланылмаған БЗТ-ны БЖЗҚ-ға қайтару рәсімі

Арнайы шотқа алынған БЗТ пайдаланылмаған кезде
Алушының арнайы шотына БЗТ есепке жатқызылған күннен бастап 3 жұмыс күні өткеннен кейін (БЗТ клиенттің арнайы шотына түскен күні есепке алынбайды), егер БЗТ нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаса, онда сома уәкілетті оператор белгілеген және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін мерзімдерде БЖЗҚ-ға қайтаруға жатады.
Клиенттің қалауы бойынша пайдаланылмаған БЗТ-ны БЖЗҚ-ға қайтару рәсімі
Егер БЗТ алуға өтінім БЖЗҚ-ға жіберіліп, қаражат сіздің арнайы шотыңызға есепке жатқызылғаннан кейін Сіз өз ойыңызды өзгертіп, қаражатты БЖЗҚ-ға қайтарғыңыз келсе, пайдаланылмаған қаражат БЖЗҚ-ға автоматты түрде қайтарылатынын хабарлаймыз. Ол үшін сізге ешқандай мәлімдеме жазудың қажеті жоқ.