Ипотекалық қарыз бойынша мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеу

Ипотекалық тұрғын үй қарызын ішінара мерзімінен бұрын өтеу/толық мерзімінен бұрын өтеу мақсатында қосарлы заемшы өтінім бере ала ма?
Шарттарға өзгерістер бекітілгенге және енгізілгенге дейін бүгінгі күні қосарлы заемшы БЗТ есебінен қарызды өшіре алмайды.
Halyk Bank ипотекалық қарызын ішінара мерзімінен бұрын өтеу/толық мерзімінен бұрын өтеу үшін қандай құжаттар қажет?
Halyk Bank ипотекалық қарызын ішінара немесе мерзімінен бұрын өтеу мақсатында қандай да бір құжаттарды ұсыну талап етілмейді.
Halyk Homebank қосымшасында БЗТ алуға онлайн өтінім жібергеннен ке??ін Банк менеджері сізге 2 жұмыс күні ішінде хабарласады. Банк менеджері процедура бойынша толық кеңес береді.
Басқа банктің ипотекалық қарызын ішінара мерзімінен бұрын өтеу/толық мерзімінен бұрын өтеу үшін қандай құжаттар қажет?
Halyk Homebank қосымшасында БЗТ алуға онлайн өтінім жібергеннен кейін Банк менеджері сізге 2 жұмыс күні ішінде хабарласады. Банк менеджері екінші деңгейдегі банктен ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша несие берешегінің қалдығы туралы анықтаманы банк менеджеріне ұсыну рәсімі және қажеттілігі туралы толық кеңес береді, онда мынадай ақпарат қамтылады:
1) қарыз түрі (ипотекалық тұрғын үй қарызы)
2) несие берешегінің қалдығы
Банк БЗТ сомасы есебінен ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша ішінара немесе толық мерзімінен бұрын өтеу кезінде комиссия ала ма?
Алынған БЗТ сомасы ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша берешекті өтеу есебіне жіберілген жағдайда, Halyk Bank қарыздары бойынша комиссиялар алынбайды. Басқа банктің қарызын ішінара немесе толық мерзімінен бұрын өтеу талаптарымен қарыз алынған банкке жүгіну қажет.
Ипотекалық қарызды ішінара немесе толық мерзімінен бұрын өтеген кезде БЗТ сомасын аудару қалай жүргізіледі?
Арнайы шоттан қаражатты аударуды Банк менеджері клиент растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін қолма-қол ақшасыз жолмен жүргізеді (басқа Банктің қарызын ішінара мерзімінен бұрын өтеу/толық мерзімінен бұрын өтеу кезінде).
Егер клиенттің Halyk Bank-те ипотекасы болса, арнайы шоттан кредитті өтеу есебіне автоматты түрде есептен шығару болады ма немесе аударуға өтініш жазу керек пе?
Жеке өтініш жазудың қажеті жоқ. Halyk Bank қарызын өтеу есебіне БЗТ жіберу процесі клиенттің қатысуынсыз жүзеге асырылады.
Кредит бойынша ағымдағы / мерзімі өткен төлем болған жағдайда, БЖЗҚ-дан келіп түскен БЗТ сомасы мерзімі өткен берешекті өтеу есебіне бағыттала ма?
Ағымдағы / мерзімі өткен төлемді өтеп, содан кейін ғана БЖЗҚ-дан БЗТ алуға өтінімді іске қосу қажет.
Halyk Bank ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша өтеу кестесі қалай қайта қаралады?
Halyk Bank ипотекалық тұрғын үй қарызын ішінара мерзімінен бұрын өтеген жағдайда ипотекалық тұрғын үй қарызының мерзімі сақтала отырып, ай сайынғы төлем мөлшері қысқартылады.
Бір мезгілде өз қаражатын пайдалана отырып ішінара мерзімінен бұрын өтеу/толық мерзімінен бұрын өтеу жүргізуге бола ма?
Егер клиент қарызды өз қаражаты есебінен өтегісі келсе, келесі күні Банк бөлімшесінде мерзімінен бұрын өтеу рәсімін стандартты талаптарда немесе қарыз мерзімін қысқарту бөлігінде шарттарды өзгерту бойынша іске қоса алады.
Ішінара мерзімінен бұрын өтеудің/толық мерзімінен бұрын өтеудің қандай жағдайларында 5 жыл күтпей жылжымайтын мүлікті иеліктен шығаруға рұқсат етіледі?
Егер клиент қолданыстағы ипотекалық қарызды БЗТ қаражатының есебінен ішінара мерзімінен бұрын өтеу/толық мерзімінен бұрын өтеу арқылы жүзеге асыратын болса, бұл ретте ипотека БЗТ қаражатын енгізусіз ресімделген болса, онда жылжымайтын мүлікті иеліктен шығаруға 5 жыл бойы шектеу қолданылмайды.
БЗТ-ны нысаналы мақсатқа пайдалану жөніндегі мерзімдер
1. Нысаналы мақсатқа БЗТ пайдалану клиенттің арнайы шотына түскеннен кейін 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуы тиіс (БЗТ клиенттің арнайы шотына түскен күні есепке алынбайды);
2. Егер БЗТ 3 жұмыс күні ішінде нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаса, онда сома уәкілетті оператор белгілеген және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін мерзімдерде БЖЗҚ-ға қайтаруға жатады.