Аккредитивтер

Бенефициардың пайдасына төлем жүргізу бойынша Банктің міндеттемесі

Артықшылықтары

  • құжаттардың ең аз пакеті
  • төмен тарифтер
  • білікті сараптама
  • өтелген аккредитивті өтелмегенге аудару және кері қарай
  • расталған аккредитивтер шығару
  • шығару, орындау, авизолау, растау

Қалай жасауға болады

  • Банкте ағымдағы шот болуы тиіс

  • Аккредитив ашу үшін Банкке өтініш жасау

  • Өтінім-оферта ұсыну немесе аккредитивтік қызмет көрсету туралы шарт жасау

Аккредивтер бойынша тарифтер*