Брокерлік қызмет көрсету
Сенімділік
ең жоғары рейтинг
Мүмкіндік
дұрыс инвестициялар
Икемділік
жеке курс
Толығырақ
Конверсиялық операциялар
Комисиясы
0%
Мобильдік
өтініштерді онлайн беру
Бейілділік
жеке бағам
Толығырақ
Банкноттық операциялар
Сенімділік
валютаны тексеру
Қолжетімділік
филиалдардың ауқымды желісі
Пайда
көтерме бағамдар
Толығырақ
Банкаралық кредиттер және депозиттер
Номері 1-ші
ҚР ЕДБ арасында
Мультивалюталығы
шетел валютасымен жұмыс жасау
Сенімділік
екі жақты баға белгілеу
Толығырақ
Туынды құралдары
Жоспарлау
қызмет нәтижелерін
Анықтық
қаржылай ағындарда
Бейтараптандыру
тәуекелді және бағамның өзгеруін
Толығырақ